VII. Kamu Politikaları Çalıştayı - Anasayfa

VII. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

YÖNTEM VE UYGULAMA
1-3 Eylül 2016 • Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Yerleşkesi
2 Eylül 2016 • Batumi Shota Rustaveli University, Batum/Gürcistan

  ÇALIŞTAY HAKKINDA

Her yıl ulusal ve uluslararası katılımla gerçekleştirilen Kamu Politikaları Çalıştayları'nın VII.'si Artvin Çoruh Üniversitesi ve Batumi Shota Rustaveli Üniversitesi ortaklığında düzenlenmektedir. Çalıştayın 1. günü Artvin Çoruh Üniversitesi ev sahipliğinde Hopa Kampüsünde, 2. günü ise Gürcistan’nın Batum şehrinde Batum Shota Rustaveli Üniversitesi ile Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Çalıştaya dinleyici olarak katılmak isteyenlerin talepleri kabul edilen bildiri özetlerinin ilan tarihi olan 22 Nisan 2016 tarihinden itibaren web sayfamız üzerinden alınacaktır. Çalıştaya sınırlı sayıda katılımcı kabul edilebilecektir.

  ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi:
31 Mart 2016 (Sona Ermiştir)

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:
22 Nisan 2016 (Tıklayınız)

Genişletilmiş Özetlerin Gönderilmesi:
24 Haziran 2016 (Sona Ermiştir)

Çalıştay Programının İlan Edilmesi:
30 Haziran 2016 (Tıklayınız)

Çalıştay Tarihi:
1-3 Eylül 2015

  EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Kamu politikası çalışan genç akademisyenleri teşvik etmek amacıyla çalıştay bildiri ödülü verilecektir. Çalıştay’da belirlenecek olan hakem heyeti tarafından bildiri geniş özeti ve sözlü sunumlar değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yapılacak değerlendirme sonucunda en iyi üç tebliğe Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri verilecektir. Ödül genç akademisyenlere yönelik olduğundan ödüle aday olacak tebliğ sahibinin veya sahiplerinden birinin lisans üstü öğrencisi (master veya doktora) ve/veya araştırma görevlisi (doktorasını bitirenler dahil) olması gerekmektedir. Hakemler tarafından verilen puanlara göre toplamda en başarılı çalışmalar ödüllendirilecektir.
 

  ANA TEMA

Her yıl farklı temaların işlendiği çalıştayda bu yıl akademik ve uygulama dünyasını bir araya getirmek amacıyla “Yöntem ve Uygulama” ana teması ile geniş bir yelpazede farklı konuların ele alınması hedeflenmektedir.
  Bu kapsamda, gerek kamu politika analizinde kullanılabilecek yeni yöntem ve tekniklerin paylaşılması, gerekse eğitim, sağlık, enerji politikaları gibi birçok farklı alanlardaki politika analiz örneklerin tartışılması beklenmektedir. Çalıştayın odak noktası, kamu politikalarının içeriğinden ziyade, analiz yöntemini tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda, katılımcılardan belli bir kamu politikası sorununu analiz etme biçim ve yöntemini paylaşmaları beklenmektedir.

  ALT TEMALAR

Çalıştayın ana teması “Yöntem ve Uygulama” olup alt temaları şu şekilde belirlenmiştir:
 • Kamu Politikası Metodolojisi
 • Kamu Politikasında Gündem Belirleme
 • Kamu Politikası Yapım Süreci
 • Kamu Politikalarında Karar Verme Süreci
 • Kamu Politikalarının Uygulanması
 • Kamu Politikalarının Değerlendirilmesi
 • Karşılaştırmalı Kamu Politikası
 • Kamu Politikası Öğretimi
 • Politika Analizi
  • Eğitim Politikaları
  • Sağlık Politikaları
  • Enerji Politikaları
  • Ulaşım Politikaları
  • Çevre Politikaları
  • Göç Politikaları
  • Sosyal Güvenlik Politikaları
  • Güvenlik Politikaları vs.

  ÇALIŞTAY FORMATI

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, sunuşların sempozyum ya da konferans formatı aşılarak akademik özgünlüğü sağlayacak nitelikli bir etkileşim ve paylaşım ortamında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle, sınırlı sayıda bildirinin, bilgi vermek amacıyla değil, çalıştaya katılanların beraberce düşünmelerini ve tartışmalarını sağlayacak şekilde hazırlanıp sunulması planlanmaktadır.
Çalıştaya ayrıca, kamu politikalarında farklı bakış açılarını ortaya koymak amacıyla ABD ve Avrupa’dan alanında uzman özel konuşmacıların da davet edilmesi planlanmaktadır. Bunun yanında, Gürcistan’ın Batum ilinde bulunan Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi ile işbirliği yapılarak çalıştayın bir günü bu üniversite ile ortak olarak Batum’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 
 
 
 
 

  BİLİM KURULU

 • Prof. Dr. Al BAVON (Clinton School of Public Service-UARK)
 • Prof. Dr. Argun Akdoğan (TODAİE)
 • Prof. Dr. David McENTIRE (Utah Valley University)
 • Prof. Dr. Hamza ATEŞ (Medeniyet Üniversitesi)
 • Prof. Dr. F. Neval GENÇ (Adnan Menderes Ünivesitesi)
 • Prof. Dr. Gökhan ORHAN (Balıkesir Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Göktuğ MORÇÖL (Penn State University Harrisburg)
 • Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÇEVİK (Karabük Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hüseyin GÜL (Süleyman Demirel Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR (Pamukkale Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Jale TOSUN (University of Heidelberg Germany)
 • Prof. Dr. Korel GÖYMEN (Sabancı Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mete YILDIZ (Hacettepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Muhittin ACAR (Hacettepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Murat OKÇU (Süleyman Demirel Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Musa EKEN (Sakarya Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (Gazi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Vladimer GHLONTI (Batumi Shota Rustaveli University)
 • Doç. Dr. Can Umut ÇİNER (Ankara Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Elif ERİŞEN (Hacettepe Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Hasan Engin ŞENER (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ketevan BERIDZE (Batumi Shota Rustaveli University)
 • Doç. Dr. Mehmet Zahid SOBACI (Uludağ Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Mustafa Kemal BAYIRBAĞ (ODTÜ)
 • Doç. Dr. Naci KARGIN (Pamukkale Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Özer KÖSEOĞLU (Sakarya Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN (Atılım Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ulaş BAYRAKTAR (Mersin Üniversitesi)

  DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. Mehmet DUMAN, AÇÜ Rektörü, Hopa İİBF Dekan V.
 • Doç. Dr. Alican KAPTI, AÇÜ Hopa İİBF, SBKY Bölüm Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. Fikret SÖZBİLİR, AÇÜ Hopa İİBF Dekan Yrd.
 • Yrd. Doç. Dr. Aygül KILINÇ, AÇÜ Hopa İİBF Dekan Yrd. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Yrd. Doç. Dr. H. Kutay AYTUĞ, AÇÜ Hopa İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Yrd. Doç. Dr. Ayhan BİLGİN, AÇÜ Hopa İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Arş. Gör. Bulut DOĞAN, AÇÜ Hopa İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Arş. Gör. Tülay DEMİR, AÇÜ Hopa İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Arş. Gör. M. Sait PINARBAŞI, AÇÜ Hopa İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Arş. Gör. Emek YILDIRIM, AÇÜ Hopa İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü