VII. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

YÖNTEM VE UYGULAMA
1-3 Eylül 2016 • Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Yerleşkesi

 BİLDİRİ ÖZETİ

Kamu Politikaları Çalıştayı kendine özgü yöntemiyle bilimsel kalite ve özgünlük standartlarını korumayı prensip edinmiştir. Bu amaçla çalıştay bildirilerinin nitelikli olması için kör hakem sistemi uygulamaktadır. Bu doğrultuda, bildiri sunmak isteyenler 500-750 kelimeyi aşmayacak biçimde bildiri başlığı ile yazar(lar)ın isim ve iletişim bilgilerini içeren bildiri özetleri 31 Mart 2016 tarihine kadar e-posta yoluyla kamupolitikalari@artvin.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiri özetlerinde; araştırmanın amacı ve problemi, dayandığı kuramsal/kavramsal arka plan, araştırma sorusu ve/veya alt soruları, araştırmanın alana katkısı, yöntemi, araştırma tamamlandıysa ulaşılan bulgular ve (beklenen) sonuçların yer almasına dikkat edilmelidir. Bildiri özetleri kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

 GENİŞLETİLMİŞ ÖZETLER

Hakem değerlendirmeleri sonucu kabul edilen bildirilerin ilan edilmesinden sonra aşağıdaki yazım kurallarına göre hazırlanmış genişletilmiş bildiri özetlerinin 24 Haziran 2016 tarihine kadar gönderilmesi beklenmektedir. Bu özetler, bildiri kitapçığı olarak basılacak ve çevrimiçi olarak da yayınlanacaktır. Böylece, Çalıştay tarihinden önce moderatörler ve diğer katılımcıların bildirilere ulaşma imkanı sağlanmış olacaktır.

 YAZIM KURALLARI

Genişletilmiş özetlerde bir makalede bulunması gereken başlık, giriş, araştırma problemi, araştırma soruları ve yöntem gibi temel özellikler yer almakla birlikte kapsamı daha kısadır. Genişletilmiş özet metinlerin 2000- 2500 kelime arasında olması gerekmektedir. Ayrıntılar yerine, araştırmanın teorik arka planı, yöntemi ve ana bulguların tartışılmasına odaklanılması tercih edilmelidir. Metnin Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, tek satır aralığı, sayfa kenar boşlukları üst-alt- sağ-sol 3cm, paragraf araları önce 9nk-sonra 6nk olacak şekilde düzenlenmelidir.
Metinlerin hazırlanmasında APA (American Psychology Association) standartları izlenmelidir. Bu doğrultuda aşağıda kaynak göstermeye ilişkin bazı örnekler verilmiştir. Ancak metin içi düzenlemeler, tablolar ve şekillerin gösterimi gibi diğer ayrıntılara http://www.apastyle.org/learn/index.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

Metin İçinde Kaynak Gösterme

(Lim, Menaldo&Prakash, 2015)
(Lim&Prakash, 2014)
(Morçöl, 2012)
(DeLeon, 2006: 42)

Kaynakça:

Lim, S., Menaldo, V & Prakash, A. (2015). Foreign aid, economic globalization, and pollution. Policy Sciences, 48(2), 181-205.
Morçöl, G. (2012). A complexity theory for public policy. New York, NY: Routledge.
DeLeon, P. (2006).The historical roots of the field. In M. Moran, M. Rein & R. E. Goodin (Eds.), The Oxford Handbook of Public Policy, (pp. 39-57), Oxford: Oxford UniversityPress.